[giaban]1,119,000[/giaban]
[giacu]1,200,000[/giacu]
[ttsp]còn hàng[/ttsp]
[mota]
Màu hoa xanh đen, kiềng chắn gió
Kính chịu nhiệt chịu lực
Hệ thống chống cháy nổ tiếp kiệm gas
Đánh lửa manito mâm chia lửa bằng đồng
Để sở hữu sản phẩm quý khách vui lòng liên hệ Gas Vũ Tuyên
Hotline: 0243.688.85.86 - 0968.59.85.86
[/mota]
[chitiet]

[/chitiet]


[giaban]1,119,000[/giaban]
[giacu]1,200,000[/giacu]
[ttsp]còn hàng[/ttsp]
[mota]
Bếp gas đôi hồng ngoại kính vinakiwa
Màu hoa đen viền đỏ
Kính chịu nhiệt chịu lực
Hệ thống chống cháy nổ tiếp kiệm gas
Đánh lửa manito mâm chia lửa bằng dây maixo
Để sở hữu sản phẩm quý khách vui lòng liên hệ Gas Vũ Tuyên
Hotline: 0243.688.85.86 - 0968.59.85.86
[/mota]
[chitiet]

[/chitiet]


[giaban]399,000[/giaban]
[giacu]400,000[/giacu]
[ttsp]còn hàng[/ttsp]
[mota]
Màu hoa đen xọc đỏ
Kính chịu nhiệt chịu lực
Tiếp kiệp gas
Đánh lửa manito mâm chia lửa bằng đồng
Để sở hữu sản phẩm quý khách vui lòng liên hệ Gas Vũ Tuyên
Hotline: 0243.688.85.86 - 0968.59.85.86
[/mota]
[chitiet]

[/chitiet]


[giaban]399,000[/giaban]
[giacu]400,000[/giacu]
[ttsp]còn hàng[/ttsp]
[mota]
Màu xanh trắng
Thép và inox chống rỉ tiếp kiệm gas
Đánh lửa manito mâm chia lửa bằng đồng
Để sở hữu sản phẩm quý khách vui lòng liên hệ Gas Vũ Tuyên
Hotline: 0243.688.85.86 - 0968.59.85.86
[/mota]
[chitiet]

[/chitiet]


[giaban]359,000[/giaban]
[giacu]400,000[/giacu]
[ttsp]còn hàng[/ttsp]
[mota]
Bếp gas đơn hồng ngoại bongo
Màu hoa đen xọc viền đỏ
Kính chịu nhiệt chịu lực
Hệ thống chống cháy nổ tiếp kiệm gas
Đánh lửa manito mâm chia lửa dây maixo
Để sở hữu sản phẩm quý khách vui lòng liên hệ Gas Vũ Tuyên
Hotline: 0243.688.85.86 - 0968.59.85.86
[/mota]
[chitiet]

[/chitiet]


[giaban]339,000[/giaban]
[giacu]400,000[/giacu]
[ttsp]còn hàng[/ttsp]
[mota]
Bếp đơn kính bongo
Màu hoa đen bướm đỏ
Kính chịu nhiệt chịu lực
Hệ thống chống cháy nổ tiếp kiệm gas
Đánh lửa manito mâm chia lửa bằng đồng
Để sở hữu sản phẩm quý khách vui lòng liên hệ Gas Vũ Tuyên
Hotline: 0243.688.85.86 - 0968.59.85.86
[/mota]
[chitiet]

[/chitiet]


[giaban]269,000[/giaban]
[giacu]300,000[/giacu]
[ttsp]còn hàng[/ttsp]
[mota]
Bếp gas du lịch chống cháy nổ
Màu đỏ đen
Hệ thống chống cháy nổ tiếp kiệm gas
Để sở hữu sản phẩm quý khách vui lòng liên hệ Gas Vũ Tuyên
Hotline: 0243.688.85.86 - 0968.59.85.86
[/mota]
[chitiet]

[/chitiet]